اين شبها که می گذرد احساس ميکنم از پشت کو چه اقاقيها بوی

                                لادن های بنفش را  می توان  ا د را ک کرد.

 

                     اين شبها که می گذرد احساس ميکنم در کوچه ی استغنا به دنبال

                       لازم الوجودی هستم که علت  تامه ی معلول عقل من باشد

                            و در اوج  ادراک  به منتهای عشق راهنمائيم کند.

 

             

 

                      اين شبها که می گذرد احساس ميکنم  بر سفره شبانه ی طعام

                      کودکان چشم انتظار بابا  فقط می توان لقمه های خواهش را

                                                 مز مزه کرد.

  

                   اين شبها که می گذرد احساس ميکنم  درون زنبيل خيال دخترک

                   مو طلائی ۶ساله ی همسايه  جمعی از آرزوهای  کودکانه است

                                        که تحقق نيافته است.

 

                  اين شبها که می گذرد احساس ميکنم  ابليس شوم بد کردار نفسم

                      بانگ بر می آورد که درکوچه پس کوچه های  شهر مرا

                      صدا می زنند.ومن نمی دانم که راست می گويد يا دروغ.

 

                            اين شبها که می گذرد احساس ميکنم يکی می آيد که

                       درختان ز آمدنش بار می گيرند گلها  لبخند طراوت  را از او

                     ياد می گيرند و شاپرکان  عشق ورزی  در مقابل شمع را از او

                                                      می آ موزند.

 

                  اين شبها که می گذرد احساس ميکنم  غبار دلم با دستمال نازک

            احساس پاک می شود تا رنگ خوشبختی رنگ سبز را در چشمان آينه ببينم.

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
حميد

موفق باشی

پير مغان

نگران نباش آخر هرشب حتما سپيده ميزنه

مریم

سلام وب لاگه قشنگی داری ولی حيف که خسيسی