اين شبها

این شبها که می گذرد احساس میکنم بهار برای روزهای سبز دلخوشی لحظه شماری میکند.

                                                            r.jpg

این شبها که می گذرد احساس میکنم  دل واژه های گل بـــــرای چشمهای قاصدک تکراری است و اشک تنها واژه ی روزهای تنهائی قاصدک است.

این شبها که می گذرد احساس میکنم  حنجره ی مهتاب غزل باغ آشنائی را زمزمه می کنـد و من برای کوچه های روشن ستـــاره سبد سبد عشـــــــــــق هد یه  می فرستم.

این شبها که می گذرد احساس میکنم  در راه مانده ای آشنا برای مردمک چشمم شعور را نقاشی میکند و من در توهم تاریک بی کسی بدنبال بالی میگردم برای پرواز.

این شبها که می گذرد احساس میکنم  کسی می آ ید تا نقــطه وصلی باشد برای گل با مـــــــا

                  و عشق را طبق طبق به آنانکه گرداگرد دایره فهمند هدیه میکند. 

/ 2 نظر / 21 بازدید
رز

سلام عالیه

پرند الوند

پس از سلام خواندم. ديدم. گوش كردم. ي مرد و اين همه احاس لطيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟