اين شبها که می گذرد احساس ميکنم  درکوچه پس کوچه های  دل کسی بدنبال راهی می گردد که

به سرزمين آرزو ها برسد وبرای دل  لادن يک سبد گل خنده آرزو کند.

 

اين شبها که می گذرد احساس ميکنم غزل واره ای  از ديوان  مـثـنوی عشق بر زبان کبوتر

خيالم جاری است و پر می کشد تا آ سمان انتظار  تا ابديت .

 

اين شبها که می گذرد احساس ميکنم دل در دل ،دل ،نيست و چشم در چشم آسمان

به نگاه ستارگان خيره است تا برای الماس اشکهايش شايد کسی سبدی بياورد از جنس

مــــهربـــــــــــــــــــــا نی .........

اين شبها که می گذرد............. 

/ 1 نظر / 7 بازدید
maryam

وای باران باران شيشه پنجره را باران شست از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟