تولد

این شبها که میگذرد احساس میکنم  پرنده کوچک خوشبختی بر بام چشمان ستاره نشسته

است و به مژ گان بهار میخندد.
 

                                                      emam%20zaman%20(1).jpg
 
این شبها که میگذرد احساس میکنم  روح ترانه در رگهای باران جاریست و برای ســــو ســــن

نت مهربانی هدیه می آورد تا شعر عاشقی را در صبح صادق با هم هم خوانی کنند.
 

این شبها که می گذرد  احساس میکنم  هنوز چشمان  زمین خیره است به افق آشنائی و

 در کوچه انتظار تمام ابدیت به غروب آدینه چشم دوخته اند شاید صدای پای دوست گوشهای

عالم را بنوازد.

/ 0 نظر / 19 بازدید