هنوز چشم انتظار آمدن او هستم .

هنوز کوچه ی خوشبختی را می فهمم.

هنوز قصه ی پر غصه ی قاصدک بر زبانها جاری است .

هنوز چشمان آسمان به افق سبز کوچه ی ستاره ختم می شود شايد عروس افتاب را در روز روشن تر از هر روز ببيند .

ومن چقدر شبيه آفتاب به آسمان خيره ام شايد گل نرگس بيايد..شايد ....

اين شبها که ميگذرد .....

/ 1 نظر / 9 بازدید