# خواهش

                     اين شبها که می گذرد احساس ميکنم از پشت کو چه اقاقيها بوی                                 لادن های بنفش را  ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید