# ستاره

                          اين شبها که می گذرد احساس می کنم  کودک باورهايم با دوست قديمی اش                     بدنبال  مداد رنگی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 0 بازدید