# عشق

                اين شبها که می گذرد احساس می کنم که درون صندوقچه ی اسرار گل                  حرفهائی است از جنس خار که ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید
                          اين شبها که می گذرد احساس می کنم  کودک باورهايم با دوست قديمی اش                     بدنبال  مداد رنگی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 2 بازدید
                          اين شبها که می گذرد احساس ميکنم فاصله  زبان تا کلام يک حرف است  وآن جز عشق         حرف ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید